Viper SD4 RTC (certifikovaný EASA)

Viper SD-4 RTC preukázal úspešné plnenie požiadaviek predpisu CS-LSA Amdt.1 a bol mu udelený typový certifikát agentúrou EASA (číslo certifikátu EASA.A.606). Týmto sa Viper SD4-RTC stal prvým slovenským certifikovaným lietadlom a dokonca jedným z mála vo svete v kategórii LSA (Light Sport Aircraft) so vzletovou hmotnosťou do 600 kg.

Certificate EASA.A.606

Certificate Night VFR

062-01 foto04-4

 

Certifikačný proces na web stránke EASA

 

 

Video zo slávnostného odovzdania typového certifikátu EASA na výstave Aero Friedrichshafen 2016

 

Fotogaléria zo slávnostného odovzdania typového certifikátu EASA na výstave Aero Friedrichshafen 2016

 

Vývrtkové SPIN testy pre získanie certifikátu CS-LSA

Podmienkou pre získanie certifikátu bolo okrem množstva záťažových pozemných i letových testov bolo aj úspešné zvládnutie testov vývrtiek.

Lietadlo Viper SD4 úspešne zvládlo vývrtkové testy, ktoré sú potrebné pre získanie certifikátu EASA CS-LSA. Test spočíva v nutnosti vybrať vývrtku do 3 sek. Akonáhle sa lietadlo dostane do vývrtky, v nasledujúcej otáčke alebo časovom úseku 3 sek. sa musí z vývrtky dostať. Výsledok SPIN vývrtkových testov znamená potvrdenie vysokej úrovne bezpečnosti lietadla Viper SD4. Všimnite si pokojné a rozvážne správanie sa testovacieho pilota. Lietadlo Viper SD4 vyhovuje norme ASTM F2245-12d; *Bod 4.5.9.1 a spĺňa bezpečnostné požiadavky v prípade nežiadaného vstupu do vývrtky.

*Bod 4.5.9.1 V prípade lietadiel označených štítkom „žiadne úmyselné vývrtky“ lietadlo musí byť schopné vybrať vývrtku s jednou otočkou, resp. 3-sekundovú vývrtku, čokoľvek trvá dlhšie, po nie viac než jednej dodatočnej otočkou, s riadením použitým spôsobom, ktorý sa normálne používa na vyberanie.

up