Informácie o lietadle

Popis lietadla01_popis

Viper SD4 je aerodynamicky riadené, jednomotorové lietadlo dvojmiestnej celokovovej dolnoplošnej konštrukcie s usporiadaním sedadiel vedľa seba.

Trup lietadla02_trup

Trup lietadla tvorí pološkrupinová priehradová konštrukcia tvorená výstuhami a duralovým poťahom, kýlová plocha je integrálnou súčasťou trupu. Motorový priestor je od priestoru pre posádku oddelený oceľovou požiarnou stenou.

Krídlo lietadla03_kridlo

Je celokovové obdĺžnikového tvaru jednonosníkovej konštrukcie s pomocným nosníkom. Krídlo je vybavené krídelkom, štrbinovou vztlakovou klapkou ovládanou elektricky v troch polohách a palivovou nádržou. Konce krídel sú opatrené kompozitovými oblúkmi.

 

Chvostové plochy04_chvost

Sú klasického usporiadania. Vodorovné chvostové plochy tvorí priebežný stabilizátor s pravým a ľavým výškovým kormidlom, ktoré sú navzájom spojené predlohou riadenia. Výškové kormidlo je vybavené vyvažovacou plôškou ovládanou elektricky. Zvislé chvostové plochy lichobežníkového tvaru tvorí kýlová plocha a smerové kormidlo.

Kabína lietadla05_kabina

Je usporiadaná so sedačkami vedľa seba, je prekrytá čírym alebo tónovaným krytom zabezpečujúcim mimoriadne dobrý výhľad. Prekryt kabíny sa odklápa smerom hore a dozadu. Uzatváranie kabíny je dvojbodové ovládané dvoma nezávislými kľučkami po stranách prekrytu s možnosťou jej uzamknutia. Kabína je vybavená dvoma po stranách trupu umiestnenými vetracími otvormi a je vetraná náporom prúdiaceho vzduchu nad prístrojovým panelom bez možnosti regulácie prietoku vzduchu. Zvlášť v zimnom období posádka ocení vyhrievanie priestoru kabíny.

Podvozok lietadla06-podvozok

Je trojkolesový predného typu. Hlavný podvozok tvoria kompozitové pružiny, kolesá hlavného podvozku sú brzdené hydraulickými kotúčovými brzdami. Brzdy sú ovládané centrálne pákou umiestnenou na stredovom paneli medzi pilotnými sedadlami. Predný podvozok je odpružený gumovým povrazcom predné koleso je riaditeľné. Kolesá podvozku sú vybavené aerodynamickými krytmi.

 

Riadenie lietadla07_riadenie

Je zdvojené, klasicky usporiadané. Výškové kormidlo a krídelká sú ovládané cez sústavu tiahel, smerové kormidlo lanami.

Bezpečnostné pásy08_pasy

Viper SD4 je dodávaný s trojbodovými bezpečnostnými pásmi.

Palivová sústava

Palivová sústava je tvorená dvoma v krídlach integrovanými uzamykateľnými nádržami opatrenými plavákmi palivomerov a odkaľovacím ventilom, palivovým potrubím, hlavným palivovým ventilom, palivovým filtrom a elektrickým zaplavovacím čerpadlom.

 

Motor08_motor

Do lietadla je montovaný motor Rotax 912 ULS/S - štvortaktný štvorvalec typu boxer, hlavy valcov sú chladené kvapalinou , valce vzduchom. Motor je vybavený reduktorom a dvoma karburátormi.

Vrtuľa08_vrtula

Na lietadle je možné použiť pevnú aj nastaviteľnú vrtuľu. Dodávaná vrtuľa je volená vzhľadom k dodanému motoru tak, aby z hľadiska povolených otáčok neobmedzovala prevádzku lietadla pri povolených režimoch prevádzky.

Vlečné zariadenie08_vlecne

Viper SD4 obsahuje voliteľné príslušenstvo, vlečné zariadenie, na vlekanie bezmotorových lietadiel so vzletovou hmotnosťou 750 kg.

 

VIPERSD4

up