EASA AD

  • Airworthiness Directive (Príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti)

    V súčasnosti nie je žiadny príkaz

up