EASA.A.606 AD

  • Airworthiness Directive (Príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti)

    V súčasnosti nie je žiadny príkaz

  • "AD no.: 2017-0208"

up