Prezentačné akcie

Veľkú pozornosť sústreďujeme na akcie spojené s výstavami a prezentáciami. Sme si vedomí, že aktívnou komunikáciou s obchodnými partnermi ale i verejnosťou môžeme nielen prezentovať svoje produkty, ale aj pozorne načúvať zákazníkom a maximálne sa priblížiť ich potrebám. Jedine takto sme schopní sa zdokonaľovať, prispôsobiť sa meniacim potrebám trhu i zákazníkom, napredovať, neustále naberať nové inšpirácie, skúsenosti a byť čo najbližšie k svojim partnerom a takto zabezpečiť vzájomnú spokojnosť, prosperitu a dlhotrvajúce partnerstvo. Pozrite si fotogalérie prezentačných akcií, výstav a veľtrhov, kde radi využívame príležitosť stretnúť sa s fanúšikmi letectva a komunikovať s nadšencami tohto prekrásneho športu, ktorý sa nezriedka stáva celoživotnou vášňou.

 

 

 

 

up