Najnovšie dodávané lietadlá

Široký výber najnovšie dodávaných lietadiel Viper SD4

Pozrite si zaujímavú fotogalériu najnovšie dodávaných lietadiel Viper SD4. Všimnite si vybavenie a farebné kombinácie lietadiel. Veríme, že okrem estetického zážitku ponúkneme aj inšpiráciu obchodným partnerom i zákazníkom a pomôžeme pri výbere návrhu svojho lietadla, vybavenia a dizajnu.

 

Viper SD4 OM-M605 (Slovensko)

Kategória: Light Sport Aircraft

Special equipment: 1x SkyView 10", rádio, GPS, analógové prístroje - rýchlomer, výškomer, kompas

 

Viper SD4 F-JDLP (Francúzsko)

Kategória: Ultralight

Špeciálna výbava: Analógové prístroje na zobrazovanie letových údajov 80 mm, Analógové prístroje na zobrazovanie letových údajov 57 mm, rádio, transponder, predpríprava na umiestnenie GPS

 

Viper SD4 F-JDHR (Francúzsko)

Kategória: Ultralight

Špeciálna výbava: Analógové prístroje na zobrazovanie letových údajov 80 mm, Analógové prístroje na zobrazovanie letových údajov 57 mm, rádio, transponder, holder na iPad mini alebo GPS

 

Viper SD4 OM-NVF (Slovensko)

Kategória: LSA-RTC (typový certifikát EASA), VFR night

Špeciálna výbava: 2x SkyView 10", rádio, transponder, certifikované analógové prístroje, kompas, RCA attitude indicator - certifikovaný umelý horizont, podsvietenie prístrojového panela, osvietenie dokumentov a máp, prídavný alternátor, certifikovaný motor Rotax 912 S, certifikovaná vrtuľa DUC

 

Viper SD4 OM-M518 (Slovensko)

Kategória: Light Sport Aircraft

Špeciálna výbava: Elektrické analógové prístroje, rádio, transponder, Digi (ukazovateľ motorových údajov), Horis (umelý horizont), iPad mini

 

Viper SD4 EW-507SL (Bielorusko)

Kategória: Light Sport Aircraft

Špeciálna výbava: EFIS, EMS, rádio, transponder, GPS

 

Viper SD4 F-HLKR (Francúzsko)

Kategória:RTC CS-LSA (certifikované EASA)

Špeciálna výbava: 2x SkyView 10", GPS, certifikované analógové prístroje

 

up